Informatie

In een apart hoofdstukje kunt u ons informatieboekje vinden, lezen hoe het dagprogramma eruit ziet en informatie vinden over het betalen van de ouderbijdrage.
Hieronder kunt u een aantal punten lezen die wij als peuteropvang belangrijk vinden. In ons pedagogisch beleidsplan, beleidsplan veiligheid en gezondheid en ons werkplan kunt u nog veel meer lezen.


Doelstelling en doelgroep
De kinderen komen om (samen) te spelen, te ontmoeten en te ontwikkelen.
Peuterspeelzaal ’t Zwaluwennest biedt een veilige en uitdagende omgeving voor alle kinderen, waarbinnen de totale ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt.
Nogmaals: alle kinderen zijn welkom, wij stellen ons expliciet open voor kinderen met een beperking.
 
Geloofsopvoeding
Wij werken vanuit een christelijke visie. Daarom is geloofsopvoeding ook een belangrijk doel. Geloofsopvoeding staat voor liefde voor elkaar, warmte, samen leven (spelen), samen delen. Dat wij een Christelijke peuterspeelzaal zijn laten wij zien door (o.a.) een eenvoudig bijbelverhaal, een gebedje en christelijke liedjes.
 
Spelen en ontmoeten
Op de peuterspeelzaal kunnen de peuters actief leren door te spelen en te ontmoeten. Peuters zijn echt onderzoekers, ontwikkelaars, die de wereld vooral spelend ontdekken. De naam Peuterspeelzaal zegt dan ook genoeg. Het is een plek om te spelen. Je komt er andere peuters tegen, maar ook andere volwassenen. Het is er uitnodigend en veilig tegelijk. En zo kunnen de peuters, net als thuis, belangrijke stappen in hun ontwikkeling zetten.
 
Voorbereiden op school
’t Zwaluwennest bereidt de kinderen voor op de basisschool: ze leren functioneren in de groep, ze leren het principe van de kring, samenspelen met andere kinderen en ze leren allerlei vaardigheden en kennis die ze van pas komen op de basisschool.
 
Opsporen en stimuleren achterstanden
Wij zijn nadrukkelijk bezig met signaleren en het opsporen van (dreigende) ontwikkelingsachterstanden en vervolgens gaan we de kinderen gericht stimuleren.
 

Tenslotte kunt u hier de laatste rapporten van de GGD lezen.
�t Zwaluwennest, 2011
Realisatie: Anyway Internet