Ouderbijdrage  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Informatie ouderbijdrage
Vanaf 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen kinderopvang geworden en vallen wij onder de wet kinderopvang.
 
Tarief
Bovenstaande maatregelen hebben grote financiële consequenties. Met name de eis om op iedere groep twee beroepskrachten in te zetten, zorgt voor een forse kostenverhoging. Daarnaast verdwijnt de gemeentelijke subsidie. Daarom verhogen we het tarief. Met ingang van 1-1-2018 wordt het uurtarief €7,95.
 
Een ochtenddagdeel peuteropvang duurt 3:20 uur. Een middagdagdeel duurt 2:30 uur. De peuteropvang is 40 weken per jaar geopend. De kosten voor een heel jaar voor één dagdeel zijn als volgt:
  • ochtenddagdeel: 40 x 3,33 x €7,95 = € 1.059
  • middagdagdeel: 40 x 2,5 x €7,95 = € 795
 
Kinderopvangtoeslag
De tariefsverhoging wordt voor u gecompenseerd. U kunt voor peuteropvang namelijk kinderopvangtoeslag aanvragen. U kunt daar via de peuterspeelzaal  meer informatie over opvragen.
Het verschil tussen de maandelijkse factuur van de peuteropvang en de ontvangen kindertoeslag, is uw eigen bijdrage aan de peuteropvang. Omdat de kinderopvangtoeslag inkomensafhankelijk is, betalen ouders met een hoog inkomen een hogere eigen bijdrage dan ouders met een laag inkomen.
Aan ouders die geen recht hebben op de landelijke kinderopvangtoeslag biedt de gemeente Putten een eigen kinderopvangtoeslag aan. De gemeente hanteert daarbij in grote lijnen dezelfde bedragen als de rijksoverheid. De maximale kinderopvangtoeslag voor de laagste inkomenscategorie is in 2018 circa € 1.800 per jaar voor alle vormen van kinderopvang gezamenlijk waarvan u gebruikt maakt.
 
 

LKR-nummers

Voor de aanvraag kinderopvangtoeslag heeft u een LKR-nummer nodig. 

Dit zijn de nummers per locatie:
- Brinkstraat:  177665543
- Schuilplaats: 125997917
- Diermen:      193228968  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
�t Zwaluwennest, 2011
Realisatie: Anyway Internet