Nieuws


Kent u onze liedjes al?
 
Gezongen door de leidsters en kinderen. Met alle liedjes van de speelzaal, zodat u thuis samen de liedjes kunt luisteren die uw peuter op de speelzaal leert. De cd is voor 5 euro te koop op de speelzaal.

Klik op het plaatje van de cd voor meer informatie en luisterfragmenten.
 


mogelijke verlenging

Het is mogelijk de woensdag- en de vrijdagochtend te verlengen voor wie daar behoefte aan heeft. Dit omdat dit beter aansluit op de tijden dat de basisscholen die dag open zijn. Bij onze dependance de Schuilplaats zijn we hier al mee gestart.


Harmonisatiewet


Sinds januari 2018 is de Wet Harmonisatie Kinderopvang van kracht gegaan. Dat heeft gevolgen voor het peuterspeelzaalwerk. Als u op deze link klikt kunt u hier meer over lezen.


AVG Wetgeving


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving bevat striktere regels over de omgang en verwerking van persoonsgegevens. Hierdoor zijn er op het moment geen foto's online te bekijken. We hopen z.s.m. nieuwe foto's te plaatsen waarop geen gezichten te herkennen zijn. 
�t Zwaluwennest, 2011
Realisatie: Anyway Internet